Hoe kunnen we onszelf bevrijden?

Gepubliceerd op 4 mei 2024 om 18:55Hoe kunnen we onszelf bevrijden van negatieve neigingen of onderdrukte emoties uit het verleden?


Door onze vereenzelviging te herzien. Hoe meer we ons vereenzelvigen met het Zelf in plaats van met de voertuigen van het Zelf – de fysieke, astrale of mentale lichamen – hoe meer we onszelf ontdoen van negatieve neigingen. Negatieve neigingen zijn het gevolg van verkeerde vereenzelviging. We identificeren ons met dat wat we voelen en meestal is dat negatief. We voelen ons gekwetst, we voelen ons slecht, wreed en boos en we denken dat dat allemaal echt is. Maar het is niet echt. Het zijn slechts gevoelens die door ons heen stromen. Gisteren voelde je het niet. Misschien voel je het morgen niet meer. Dus wat is er echt aan de hand? Als het niet blijvend is, is het niet echt. Het is voorbijgaand.Als je je identificeert met dat gevoel, maak je het blijvend. Dan bouw je het in je systeem in – bijvoorbeeld de negatieve neiging tot zelfmedelijden die wijdverspreid is in de wereld. Zelfmedelijden is een heel negatieve ervaring. Het houdt voortdurend aan en alles wordt aan het individu gekoppeld. Dat creëert de toestand van negativiteit. Als je je ermee vereenzelvigt, versterk je het alleen maar.


Zeg in plaats daarvan: “Dat ben ik niet.” En wie ervaart het? Zoek uit wie het ervaart. Dat is wat telt – niet wat je ervaart, maar wie het ervaart. Jij bent degene die van wezenlijk belang is.Jij, als het Zelf achter de ervaring, bent van wezenlijk belang om mee in contact te komen. Niet “Waarom word ik altijd gekleineerd?”, “Waarom heb ik medelijden met mezelf?”, “Waarom heb ik al die negatieve gevoelens?”, “Waarom vindt niemand mij aardig?”, “Waarom ben ik niet succesvol?” Iedereen heeft weleens medelijden met zichzelf maar dat zijn allemaal onechte gevoelens. Je bent een god, een groots goddelijk wezen met alle wijsheid, macht en liefde in aanleg. Die zitten in jouw natuur, maar ze moeten wel gemanifesteerd worden.


Het enige wat voorkomt dat ze gemanifesteerd worden zijn die negatieve gevoelens van onvolkomenheid, zelfmedelijden, hebzucht, zelfzucht. De grote zonde, de grootste, absolute ketterij, is het gevoel van afgescheidenheid. Dat is de grootste ketterij.Ontdoe je van dat gevoel van afgescheidenheid en je ontdoet je van al die negatieve neigingen. Die komen voort uit het gevoel dat je afgescheiden bent en dat alle anderen het op jou gemunt hebben, van jou willen winnen. Natuurlijk onderdrukken we die gevoelens omdat ze pijnlijk zijn. Daarom onderdrukken we ze. Laat ze aan de oppervlakte komen. Kijk ernaar en zeg: “Ben ik dat? Natuurlijk ben ik dat niet.” Zo neem je er afstand van en sterven ze af door gebrek aan voeding.


Alles wat je energie geeft groeit.

Hoe meer je je op je negatieve gevoelens richt, hoe meer je ze voedt en energie geeft. Alles wat je energie geef groeit. Neem er afstand van en zeg: “Dat ben ik niet.” Daarmee schep je afstand tussen de gevoelens en jezelf en sterven ze geleidelijk af omdat je ze niet langer voedt. Dat is hoe je het doet, zonder ze te onderdrukken. Gevoelens onderdrukken is niet goed, maar eraan toegeven ook niet.

De meeste mensen onderdrukken hun emoties of ze geven eraan toe. Psychologen vertellen ons: “Laat het allemaal maar komen! Wees boos! Trap maar tegen die deur!” Maar dat werkt niet. Waar het om gaat is om de emoties niet te ontkennen, maar ze slechts onder ogen te zien zonder te proberen ervan af te komen, zonder ze weg te drukken, zonder te denken: “Ik mag dit niet voelen. Dit is verkeerd. Dit is lelijk.”

Zie je emoties onder ogen. Als je er gewoon naar kijkt zonder ze te veroordelen, en zonder eraan toe te geven, geef je ze geen energie. Je kijkt er gewoon naar en als je dat op de juiste manier doet, zonder ze te ontkennen, zonder ze te onderdrukken, sterven ze af. Zo verzwak je hun greep op jou. Hoe meer je dit doet, hoe meer je de band met die negativiteit verzwakt. Dan word je vrij.


© Benjamin Creme

Via Hilde Heijn


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.