Angst en schaamte.

Een vrouw ligt in haar bed. Ze had nog even gelezen, maar nu had ze het licht uitgedaan en staarde naar het plafond. Ze dacht aan haar moeder. Haar vader was al lang geleden overgegaan, maar haar moeder was niet in staat om de moeder dochter relatie te herstellen.Van kleins af aan had haar moeder haar bekritiseerd en nu ze zelf een volwassen vrouw was, kwam ze erachter, dat hetgeen waar haar moeder kritiek op had, ze zelf had gedaan als jong meisje.Haar schaamte en angst had ze overgebracht op de vrouw die nu in bed lag te huilen.De vrouw veegde de tranen van haar gezicht.Terugkijkend op haar leven, was er eigenlijk helemaal niets gebeurd waar zij zich voor hoefde te schamen, maar de angst en schaamte zat zo diepgeworteld bij haar vanbinnen, waardoor ze er maar niet van los kon komen. De vrouw deed haar ogen dicht en vroeg aan haar Engelen: “Alsjeblieft, ik heb zoveel schaamte in me zitten, maar ik weet dat ik me nergens over hoef te schamen. Mag ik vragen om deze angst en schaamte los te mogen laten? Dank u wel.” De vrouw huilde nu zachtjes. Dit was niet haar pijn, dit was niet haar angst en schaamte die ze bij zich droeg, maar deze angst en schaamte was van haar moeder, en langzaam viel ze in een diepe slaap.Ze kwam aan in een wereld van groen licht.Het leek net alsof het Noorderlicht om haar heen danste en het voelde zacht en beschermend aan.Overal waar ze keek zag ze dit dansende licht dat heen en weer waaierde. Ook voelde ze dat ze hier niet alleen was en de vrouw keek wat scherper om zich heen. Een man met een lang blauw gewaad en met haar tot op zijn schouders kwam haar kant op gelopen. Hij vouwde zijn handen tegen elkaar aan, maakte een lichte buiging en zei: “Welkom mijn kind. Je hebt gebeden of de angst en schaamte van je moeder verwijderd mag worden, omdat jouw moeder zelf deze angst en schaamte heeft gecreëerd toen zij jong was. Ze was bang dat jij dezelfde fouten als zij zou gaan maken en ze heeft je daarvoor willen beschermen. Alleen heeft ze dit niet uit liefde gedaan, maar vanuit angst, dat zij door jou weer beschaamd zou worden. Uit angst dat mensen zouden zeggen, dat zij geen goede moeder en vrouw zou zijn. Die angst heeft ze zonder dat jij iets hebt gedaan op jou geprojecteerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze jouw kinderlijke vrijheid in het ontdekken heeft belemmerd en jou daardoor heeft veranderd in een angstig meisje dat naar moederlijke liefde verlangde. Je mag als kind fouten maken, je mag ervaringen opdoen die achteraf toch niet de juiste keuze blijken te zijn. Dat hoort bij het bewustzijnsproces waar ieder mens mee te maken krijgt. Je bent je er bewust van, dat jouw angst en schaamte helemaal niet van jou zijn, maar van je moeder, maar toch heb je er een half leven mee rond gelopen. Dit is de bewustwording die je los mag laten, en de angst en de schaamte die je terug mag geven aan je moeder.Zij is het die er nu naar mag kijken en dan pas kan het getransformeerd worden in liefde.Jij hebt liefde voor je moeder, ook al kan je moeder die liefde niet voelen. Dat geeft niet. Wanneer ze straks dit leven zal verruilen voor het hiernamaals, zal ze in gaan zien, dat ze haar rol goed heeft gespeeld, maar ook dat ze beslissingen anders had kunnen nemen. Jouw liefde voor haar zal ze dan gaan zien en dan zal ook zij los mogen laten. Ik wil je vragen om hier rustig te blijven staan. Dan zal dit liefdevolle licht jouw angsten en schaamte bij je weghalen.” De vrouw keek de man dankbaar aan en glimlachte door haar tranen heen. “Dank je wel”, zei ze zacht.

Lees meer »