Tips & Tools

 


Inzicht in je eigen levensloop: Deel 2

De tweede levenshelft:1. Korte terugblik op de eerste reeks van drie levensfasen, van zeven jaar, waarin het lichaam van een kind stap voor stap geboren wordt:1–7 jaar: centraal staat in deze jaren de ontwikkeling van het fysieke lichaam. De wil begint te ontwaken en kinderen imiteren de volwassene, wat nabootsing genoemd wordt.7– 4 jaar: rond het zevende jaar valt de etherische omhulling die het kind meekreeg van de moeder, weg en wordt het eigen etherische lichaam geboren: de tweede geboorte. In deze jaren staat het voelen centraal: kinderen leven mee en zijn snel bewogen. Idolen zijn belangrijk, bijvoorbeeld grootouders!14–21 jaar: rond het veertiende jaar wordt het eigen astrale lichaam geboren: de derde geboorte van het kind. Centraal komt nu het denken te staan.2. Korte terugblik op de tweede reeks van drie levensfasen, van zeven jaar, waarin de ziel van een mens stap voor stap tot ontwikkeling wordt gebracht:21–28 jaar: ervaringen staan centraal. Het is dan ook een fase van sterke impulsen, en van de noodzaak om die impulsen onder controle te brengen.Zo wordt wilskracht ontwikkeld. Het zielenaspect dat in deze fase ontwikkeld wordt, heet de waarnemings- of ervaringsziel.28–35 jaar: het denken staat centraal. Ervaringen worden in inzicht omgezet. Zo ontwikkelt de mens zijn verstandsziel. 35–42 jaar: nu komen langzaam vragen op als: Wie ben ik? Waarom leef ik? Wat wil ik eigenlijk in mijn leven bereiken? De bewustzijnsziel, die in deze fase geboren wordt, roept deze vragen wakker. Met het zoeken naar antwoorden op deze vragen begint de weg naar binnen.3. De ontwikkeling van de geest, tussen 42 en 63 jaar. Rond het 42e jaar zijn de twee omhullingen, lichaam en ziel, klaar, waarin de geest werkzaam kan worden en zich zelf kan gaan ontwikkelen. Die ontwikkeling is pas mogelijk als de mens zijn bewustzijnsziel heeft ontplooid. Daarbij staat de mens voor een overgang waarbij van hem een beslissende keuze gevraagd wordt: Het fysieke lichaam gaat verouderen: Ga je je vooral daarmee verbinden, ga je je met hand en tand tegen de veroudering inzetten en ga je jezelf zien als een mens die begint af te takelen?Of kies je voor een andere weg, de weg van de geest? De geest wil zich gaan ontplooien. Wie de keuze maakt voor de ontplooiing van de geest, stelt in zijn/haar leven de geestelijke ontwikkeling centraal en richt zich met al zijn/haar geestelijke krachten daarop. Daarbij is het de vraag of de ziel in de voorgaande fase voldoende ontwikkeld werd en daarmee voldoende los kwam van het fysieke lichaam om nu de geest tot kanaal te kunnen dienen!4. De eerste ontwikkelingsfase van de geest van 42 – 49 jaar: Dankzij het zoeken naar antwoorden op de vragen die door onze bewustzijnsziel gesteld worden, beginnen er langzaam nieuwe inzichten te ontwaken. En dus moeten we in deze fase oude, traditionele levenswijzen en inzichten loslaten. Dat roept natuurlijk spanningen op en depressies. Veel vluchten in deze fase in afleiding of alcohol. De depressies worden ook veroorzaakt doordat de man steeds meer grijze haren op zijn hoofd ontdekt en merkt dat zijn zoon meer aandacht van de meisjes krijgt dan hijzelf, en doordat de vrouw het gevoel heeft dat haar kinderen haar minder nodig hebben. Nu is er dus een omslag nodig: je moet je, als man, maar ook als vrouw, gaan realiseren dat je een gevoel van eigenwaarde niet meer aan je uiterlijk moet ontlenen, maar aan de wijsheid en het inzicht die je op je levenservaringen hebt veroverd. Natuurlijk hebben deze veranderingen gevolgen voor relaties. Denk alleen maar aan de vraag hoe je samen verder moet, als je als partners (onbewust!) een verschillende keuze maakt. En als de dubbelganger van de ander en jezelf zich niet meer laat wegdenken… Daarnaast brengt de weg naar binnen die nu begint, eenzaamheid met zich mee en het gevaar uit elkaar te groeien. Het gesprek is dus belangrijk! Terzijde: de verschillen tussen man en vrouw...In deze fase komen de verschillen tussen man en vrouw, liever: tussen het mannelijke en het vrouwelijke, sterk naar voren:De man wil overtuigen, met logische en wetenschappelijke argumenten; de vrouw staat vooral open voor anderen. De man wil machines bouwen, de vrouw wil vooral sociale problemen oplossen. Mannen hebben een mannelijk fysiek lichaam, maar een vrouwelijk etherisch lichaam; vrouwen hebben een vrouwelijk fysiek lichaam, maar een mannelijk etherisch lichaam. In hun fysieke lichaam, hun etherische lichaam en hun gewaarwordingsziel zijn mannen en vrouwen tegengesteld aan elkaar, maar in hun bewustzijnsziel en in hun ik zijn ze gelijk aan elkaar. Vandaar dat oude mannen en vrouwen op elkaar gaan lijken en dat je soms niet meer op de eerste blik kunt zien of iemand nu een man of een vrouw is.Generaliserend gezegd: de man heeft een overmaat aan zelfbewustzijn, de vrouw heeft (te) weinig zelfbewustzijn, omdat het vrouwelijke in onze cultuur ondergewaardeerd is. In geestelijk opzicht is dit precies andersom: de man moet zichzelf steeds weer bevestigen, omdat hij verder is afgedwaald van zijn geestelijke bron. Ook kan de vrouw in noodsituaties meer verdragen dan de man. De bijzondere opgaven van de mens in de fase van 42–49 jaar zijn deze: Je gevoel van eigenwaarde moet je niet meer van je uiterlijk laten afhangen, maar van wie je vanbinnen bent. Vragen over de dood dien je niet langer uit de weg te gaan. Het is belangrijk je eigen dubbelganger of schaduw te ontdekken. Weersta de verleiding om in een vroegere fase terug te vallen waarin je imponeren kon met uiterlijk, prestaties of de zorg voor anderen. Typerend voor deze fase is ook het naar boven komen van onverwerkte jeugdtrauma’s. De bron van voorgeboortelijke krachten is nu opgedroogd.Nu wordt beslissend wat je zelf gaat doen!Auteur: Hans Stolp

Lees meer »

Inzicht in je eigen levensloop: Deel 1

'De eerste levenshelft'2. -De levenstekening:'Biografie' stamt uit het Grieks en betekent letterlijk levenstekening. Deze levenstekening is een universeel oerbeeld van onze biografie. Dat betekent dat iedereen door dezelfde levensfasen, en dus: door dezelfde uitdagingen en beproevingen heengaat. Maar iedereen doet dat wel op een heel eigen, unieke manier. Juist die afwijkingen van het oerbeeld zijn belangrijk: ze vormen onze individuele biografie en vertellen ons over de diepere patronen en het karma van ons leven. Opvallend is dat zowel in de pedagogiek, als in de biografiek en de psychotherapie veel aandacht wordt besteed aan de eerste levenshelft, maar veel minder aan de latere levensjaren. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat na ons 63e jaar de karma vrije jaren aanbreken. Ook staan we in die jaren niet langer meer onder de directe inwerking van bepaalde planeten.3. De inwerking van de planeten op onze levensgang:

Lees meer »

Je lichaam vraagt om hulp.

1. Droge huid:Je lichaam ontbreekt vitamine E.Neem noten, vette vis en verse plantaardige olie in je dieet op om je behoeften aan te vullen.2. Breekbaar haar en nagels:Deze symptomen duiden op een tekort aan B-complexe vitaminen en calcium. Eet bonen, papaverzaad, gist en hele granen.3. Bloeden uit het tandvlees:Het betekent een tekort aan vitamine C. Eet zo vaak mogelijk ui, knoflook, fruit en groenten.4. Slapeloosheid, krampen en humeurig, dwangmatig gedrag:Je lichaam mist magnesium en kalium.Deze elementen vind je in cacao, chocolade, bananen, aardappelen, gedroogde abrikozen, pruimen en bieten.5. Harde huid op de elle bogen:Dit symptoom geeft aan dat je een tekort aan vitamine C en A hebt die voorkomt in groenten en fruit, bv. in verschillende soorten citrus, wortelen, tomaten, abrikozen en pompoenen6. Wil je dat je afwas zo zout mogelijk is of ben je geneigd om te huilen:U kunt een infectie of ontsteking hebben in het lichaam, vooral in het urogenitale systeem.7. Wil je zoveel mogelijk zoetjes:Misschien ben je uitgeput en heb je een snelle boost energie nodig. In dit geval is het beter om honing of donkere chocolade te consumeren om gastro-intestinale problemen te vermijden.8. Trek in zonnebloempitten:Je lichaam mist antioxidanten en andere voedingsstoffen.9. Heb jij een zure smaak:Het lichaam heeft deze producten nodig omdat het om een of andere reden stimulatie van de lever of galblaas nodig heeft.Neem citroen, appel en wijnazijn en blauwe bessen in je menu.10. Je haar is plat of je voeten zijn koud en je bent moe: Een gebrek aan jodium. Eet vis.Door: Roland SantéP.S Bij twijfel, raadpleeg een arts.

Lees meer »