Inzicht in je eigen levensloop: Deel 2

Gepubliceerd op 9 juni 2024 om 15:40De tweede levenshelft:


1. Korte terugblik op de eerste reeks van drie levensfasen, van zeven jaar, waarin het lichaam van een kind stap voor stap geboren wordt:


1–7 jaar: centraal staat in deze jaren de ontwikkeling van het fysieke lichaam. De wil begint te ontwaken en kinderen imiteren de volwassene, wat nabootsing genoemd wordt.
7– 4 jaar: rond het zevende jaar valt de etherische omhulling die het kind meekreeg van de moeder, weg
en wordt het eigen etherische lichaam geboren: de tweede geboorte. In deze jaren staat het voelen centraal: kinderen leven mee en zijn snel bewogen. Idolen zijn belangrijk, bijvoorbeeld grootouders!
14–21 jaar: rond het veertiende jaar wordt het eigen astrale lichaam geboren: de derde geboorte van het kind. Centraal komt nu het denken te staan.


2. Korte terugblik op de tweede reeks van drie levensfasen, van zeven jaar, waarin de ziel van een mens stap voor stap tot ontwikkeling wordt gebracht:
21–28 jaar: ervaringen staan centraal. Het is dan ook een fase van sterke impulsen, en van de noodzaak om die impulsen onder controle te brengen.


Zo wordt wilskracht ontwikkeld.
Het zielenaspect dat in deze fase ontwikkeld wordt, heet de waarnemings- of ervaringsziel.
28–35 jaar: het denken staat centraal. Ervaringen worden in inzicht omgezet. Zo ontwikkelt de mens zijn verstandsziel. 35–42 jaar: nu komen langzaam vragen op als: Wie ben ik? Waarom leef ik? Wat wil ik eigenlijk in mijn leven bereiken? De bewustzijnsziel, die in deze fase geboren wordt, roept deze vragen wakker. Met het zoeken naar antwoorden op deze vragen begint de weg naar binnen.


3. De ontwikkeling van de geest, tussen 42 en 63 jaar. Rond het 42e jaar zijn de twee omhullingen, lichaam en ziel, klaar, waarin de geest werkzaam kan worden en zich zelf kan gaan ontwikkelen. Die ontwikkeling is pas mogelijk als de mens zijn bewustzijnsziel heeft ontplooid. Daarbij staat de mens voor een overgang waarbij van hem een beslissende keuze gevraagd wordt: Het fysieke lichaam gaat verouderen: Ga je je vooral
daarmee verbinden, ga je je met hand en tand tegen de veroudering inzetten en ga je jezelf zien als een mens die begint af te takelen?


Of kies je voor een andere weg, de weg van de geest? De geest wil zich gaan ontplooien. Wie de keuze maakt
voor de ontplooiing van de geest, stelt in zijn/haar leven de geestelijke ontwikkeling centraal en richt zich met al zijn/haar geestelijke krachten daarop. Daarbij is het de vraag of de ziel in de voorgaande fase voldoende ontwikkeld werd en daarmee voldoende los kwam van het fysieke lichaam om nu de geest tot kanaal te kunnen dienen!


4. De eerste ontwikkelingsfase van de geest van 42 – 49 jaar: Dankzij het zoeken naar antwoorden op de vragen die door onze bewustzijnsziel gesteld worden, beginnen er langzaam nieuwe inzichten te ontwaken. En dus moeten we in deze fase oude, traditionele levenswijzen en inzichten loslaten.
Dat roept natuurlijk spanningen op en depressies. Veel vluchten in deze fase in afleiding of alcohol. De depressies worden ook veroorzaakt doordat de man steeds meer grijze haren op zijn hoofd ontdekt en merkt dat zijn zoon meer aandacht van de meisjes krijgt dan hijzelf, en doordat de vrouw het gevoel heeft dat haar kinderen haar minder nodig hebben.


Nu is er dus een omslag nodig: je moet je, als man, maar ook als vrouw, gaan realiseren dat je een gevoel van eigenwaarde niet meer aan je uiterlijk moet ontlenen, maar aan de wijsheid en het inzicht die je op je levenservaringen hebt veroverd. Natuurlijk hebben deze veranderingen gevolgen voor relaties. Denk alleen maar aan de vraag hoe je samen
verder moet, als je als partners (onbewust!) een verschillende keuze maakt. En als de dubbelganger
van de ander en jezelf zich niet meer laat wegdenken… Daarnaast brengt de weg naar binnen die nu begint,
eenzaamheid met zich mee en het gevaar uit elkaar te groeien. Het gesprek is dus belangrijk! Terzijde: de verschillen tussen man en vrouw...
In deze fase komen de verschillen tussen man en vrouw, liever: tussen het mannelijke en het vrouwelijke,
sterk naar voren:


De man wil overtuigen, met logische en wetenschappelijke argumenten; de vrouw staat vooral open voor anderen. De man wil machines bouwen, de vrouw wil vooral sociale problemen oplossen. Mannen hebben een mannelijk fysiek lichaam, maar een vrouwelijk etherisch lichaam; vrouwen hebben een vrouwelijk fysiek lichaam, maar een mannelijk etherisch lichaam. In hun fysieke lichaam, hun etherische lichaam en hun gewaarwordingsziel zijn mannen en vrouwen tegengesteld aan elkaar, maar in hun bewustzijnsziel
en in hun ik zijn ze gelijk aan elkaar. Vandaar dat oude mannen en vrouwen op elkaar gaan lijken en dat je soms niet meer op de eerste blik kunt zien of iemand nu een man of een vrouw is.


Generaliserend gezegd: de man heeft een overmaat aan zelfbewustzijn, de vrouw heeft (te) weinig zelfbewustzijn, omdat het vrouwelijke in onze cultuur ondergewaardeerd is. In geestelijk opzicht is dit precies andersom: de man moet zichzelf steeds weer bevestigen, omdat hij verder is afgedwaald van zijn geestelijke bron. Ook kan de vrouw in noodsituaties meer verdragen dan de man. De bijzondere opgaven van de mens in de fase van 42–49 jaar zijn deze:
Je gevoel van eigenwaarde moet je niet meer van je uiterlijk laten afhangen, maar van wie je vanbinnen bent. Vragen over de dood dien je niet langer uit de weg te gaan. Het is belangrijk je eigen dubbelganger of schaduw te ontdekken. Weersta de verleiding om in een vroegere fase terug te vallen waarin je imponeren kon met uiterlijk, prestaties of de zorg voor anderen. Typerend voor deze fase is ook het naar boven komen van onverwerkte jeugdtrauma’s. De bron van voorgeboortelijke krachten is nu opgedroogd.


Nu wordt beslissend wat je zelf gaat doen!


Auteur: Hans Stolp


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.